Řezání kovů robotem

Řezání kovů robotem

Řezání materiálů pomocí průmyslového robota má své velké výhody. Především pokud jde o řezání různých otvorů ve 3D prostoru. Průmyslový robot je vysoce přesné zařízení, které umožňuje ve 3D prostoru opakovat své dráhy s přesností kolem ±0,1 mm. Použití průmyslového robota pro řezání umožňuje garantovat především opakovaně stejnou polohu otvorů a děr vůči sobě kolem této tolerance.

Pro robotickou aplikaci je však nutné použít vhodný software pro OFF-LINE programování, který umožní snadné načtení řezaného dílce, jednoduché vytvoření přesného pohybového programu robota, který se pak datovou linkou pošle do jeho řídicího systému a robot pak provede potřebné řezání.

Takový software umožňuje rovněž provádět běžné řezací práce podobně, jako na konvenčních pálicích strojích. Umožňuje jednoduché načtení požadovaných výpalků v elektronické podobě, např. souborem ve formátu DWG, výpočet optimálního řezacího programu pro daný formát plechu s ohledem na zbytky, přesahy apod. Robot pak pracuje stejně, jako pálicí stroj.

Velkou výhodou řezání robotem je možnost snadné přípravy úkosu – přípravy svařovacích ploch na plošných výpalcích. Výhodou jsou především přesné řezy úkosů po zakřivených drahách apod. Robot může vypálit kruhovou díru a pak jednoduše srazit hrany pro následné svařování.

Řezání lze pak provádět buď kyslíkem, plasmou nebo také vodním paprskem.

Naše společnost má bohaté zkušenosti s aplikací řezání na průmyslových robotech. Dodávali jsme několik úspěšných realizací v této oblasti.

Rádi Vás osobně navštívíme k technické konzultaci.