Základní model č. 4

Základní model č. 4 – robot před dvěmi horizontálními polohovadly vedle sebe

Robot je umístěn za dvojicí polohovadel, která jsou umístěná vedle sebe. Každé polohovadlo tvoří jedno stanoviště robotizovaného pracoviště. Na jednom robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené. Po dokončení svařování robot zahájí svařování na druhém polohovadle a obsluha může na prvním polohovadle vyjmout svařené dílce a vložit do upínacích přípravků nesvařené.

Pracoviště je výhradně určeno jak pro malosériovou výrobu, tak také pro středně sériovou nebo velkosériovou výrobu. Je určeno především pro svařování lehkých dílců, která může do upínacích přípravků vkládat obsluha ručně bez zdvihacích zařízení.

Výhodou tohoto modelu je jeho vysoká univerzálnost, jednoduchost obsluhy, pracoviště zastaví poměrně malý prostor na dílně. Nejmodernější svařovací stroj umožňuje svařování všech základních jakostí materiálů (uhlíková ocel, nerez, hliník a jeho slitiny, pozinkované plechy apod.). Samozřejmostí je použití automatické čističky JetStream pro vysoce účinné čištění plynové hubice. Svařovací hořák je vodou chlazený, má vysoký zatěžovatel (500A při 100%), obsahuje systém pro rychlou a přesnou výměnu svařovacích krků, které po jejich výměně nepotřebují žádnou kalibraci tzv. TCP bodu.

Tento model má zajištěný vstup do pracovního prostoru polohovadla přes tzv. přes okno obsluhy, případně přes rychlouzavírací dveře.

Tento model má všechny povinné bezpečnostní prvky v souladu s českými i evropskými normami a směrnicemi. Především je vybavené samostatným nadřazeným bezpečnostním systémem typu RCU.50/2016, který nezávisle na robotu řídí a hlídají veškeré bezpečnostní komponenty, má odpojovač pro případ podpětí i přepětí v napájecí síti. Pokud je pracoviště vybaveno automaticky uzavíraným oknem obsluhy, je okno chráněné bezpečnostní optickou mříží. Pokud je pracoviště vybaveno rychlouzavíracími dveřmi, je celý vnitřní pracovní prostor polohovadla hlídán bezpečnostním skenerem, aby zde nebylo možné omylem uzavřít třetí osobu. Robot je vybaven bezpečnostními čidly, které hlídají, na kterém stanovišti (polohovadle) robot svařuje – při chybném programování obsluhy nemůže dojít k situaci, že obsluha manipuluje s dílci na polohovadle a robot zde omylem vjede.

Tento model robotizovaného pracoviště má navíc vyřešené odsávání zplodin, které je prováděno odsávanou digestoří, která je umístěna nad každým polohovadlem. Uživatel si buď tuto digestoř napojí na stávající filtrační systém, nebo můžeme po dohodě dodat kompletní odsávání nejen robotizovaného pracoviště, ale také celé svařovny.

Katalogový list základního modelu č. 4 si můžete stáhnout zde.