Základní model č. 3

Základní model č. 3 – robot před horizontálním polohovadlem se dvěma stanovišti

Robot je umístěn za jednoosým polohovadlem, které má dvě stanoviště. Stanoviště robota a stanoviště obsluhy. Na stanovišti robota robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené. Po dokončení svařování se obě stanoviště mezi sebou vymění. Každé stanoviště obsahuje horizontální polohovadlo.

Pracoviště je výhradně určeno pro středně sériovou nebo spíše velkosériovou výrobu. Optimální je toto pracoviště používat pro jeden až čtyři typy dílců tak, aby nebylo nutné často měnit upínací přípravky. Např. 1x za týden apod. Typickým dílcem jsou svařence pro automobilový průmysl, pro nábytkářský průmysl apod.

Výhodou tohoto modelu je jeho jednoduchost obsluhy, pracoviště zastaví poměrně malý prostor na dílně. Nejmodernější svařovací stroj umožňuje svařování všech základních jakostí materiálů (uhlíková ocel, nerez, hliník a jeho slitiny, pozinkované plechy apod.). Samozřejmostí je použití automatické čističky JetStream pro vysoce účinné čištění plynové hubice. Svařovací hořák je vodou chlazený, má vysoký zatěžovatel (500A při 100%), obsahuje systém pro rychlou a přesnou výměnu svařovacích krků, které po jejich výměně nepotřebují žádnou kalibraci tzv. TCP bodu.

Tento model má snadnou obsluhu, má zajištěný vstup do pracovního prostoru polohovadla buď přes tzv. teleskopické dveře, které nemají horní překlad, nebo přes okno obsluhy, případně přes rychlouzavírací dveře.

Tento model má všechny povinné bezpečnostní prvky v souladu s českými i evropskými normami a směrnicemi. Především je vybavené samostatným nadřazeným bezpečnostním systémem typu RCU.50/2016, který nezávisle na robotu řídí a hlídají veškeré bezpečnostní komponenty, má odpojovač pro případ podpětí i přepětí v napájecí síti. Pokud obsluha vstupuje k polohovadlu přes teleskopické dveře nebo rychlouzavírací dveře, je celý vnitřní pracovní prostor polohovadla hlídán bezpečnostním skenerem, aby zde nebylo možné omylem uzavřít třetí osobu. Robot je vybaven bezpečnostními čidly, které hlídají tzv. HOME pozici robota, aby nemohlo dojít k pohybu polohovadla při výměně jeho stanovišť – stává se to především vlivem chyby programátora.

Tento model robotizovaného pracoviště má navíc vyřešené odsávání zplodin, které je prováděno odsávanou digestoří, která je umístěna nad pracovním prostorem robota. Uživatel si buď tuto digestoř napojí na stávající filtrační systém, nebo můžeme po dohodě dodat kompletní odsávání nejen robotizovaného pracoviště, ale také celé svařovny.

Katalogový list základního modelu č. 3 si můžete stáhnout zde.