Robot je umístěn mezi dvěma horizontálními polohovadly. Na jednom robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené.

Základní model č. 1

Základní model č. 1 – robot mezi dvěma horizontálními polohovadly

Pracoviště je především určeno pro různorodou malosériovou nebo středně výrobu, zpravidla předem sestehovaných svařenců (ovšem to není podmínkou). Je určeno pro svařence s větší délkou svarů (délka svarů např. nad 1000 mm).

Výhodou tohoto modelu je jeho vysoká univerzálnost, flexibilita při přechodu z jednoho typu svařence na druhý. Nejmodernější svařovací stroj umožňuje svařování všech základních jakostí materiálů (uhlíková ocel, nerez, hliník a jeho slitiny, pozinkované plechy apod.). Samozřejmostí je použití automatické čističky JetStream pro vysoce účinné čištění plynové hubice. Svařovací hořák je vodou chlazený, má vysoký zatěžovatel (500A při 100%), obsahuje systém pro rychlou a přesnou výměnu svařovacích krků, které po jejich výměně nepotřebují žádnou kalibraci tzv. TCP bodu.

Tento model má snadnou obsluhu, má zajištěný vstup do pracovního prostoru polohovadla přes tzv. teleskopické dveře, které nemají horní překlad a lze zde jednoduše manipulovat i s těžšími svařenci pomocí sloupového nebo mostového jeřábu. Teleskopické dveře mohou být umístěné vedle sebe směrem do uličky, nebo proti sobě. Záleží jen na místním uspořádání dílny. Ovšem k tomuto pracovišti lze dodat také rychlouzavírací dveře, pokud se zde svařují dílce do hmotnosti např. 20 kg.

Tento model má všechny povinné bezpečnostní prvky v souladu s českými i evropskými normami a směrnicemi. Především je vybavené samostatným nadřazeným bezpečnostním systémem typu RCU.50/2016, který nezávisle na robotu řídí a hlídají veškeré bezpečnostní komponenty, má odpojovač pro případ podpětí i přepětí v napájecí síti. Obsahuje pevné vnitřní kryty, které oddělují každý pracovní prostor polohovadla od pracovního prostoru robota pevnou stěnou – pokud robot zahájí svařování na daném polohovadle, dvoudílný pevný kryt se otevře. Naproti tomu je druhý kryt uzavřený a obsluha může bezpečně manipulovat se svařenci na druhém polohovadle. Tímto krytem je rovněž obsluha chráněna proti škodlivému světlu, které při svařování vzniká. Celý vnitřní pracovní prostor každého polohovadla je hlídán bezpečnostními skenery, aby zde nebylo možné omylem uzavřít třetí osobu. Robot je vybaven bezpečnostními čidly, které hlídají, na kterém stanovišti (polohovadle) robot svařuje – při chybném programování obsluhy nemůže dojít k situaci, že obsluha manipuluje s dílci na polohovadle a robot zde omylem vjede.

Tento model robotizovaného pracoviště má navíc vyřešené odsávání zplodin, které je prováděno přejezdovou odsávanou digestoří. Uživatel si buď tuto digestoř napojí na stávající filtrační systém, nebo můžeme po dohodě dodat kompletní odsávání nejen robotizovaného pracoviště, ale také celé svařovny.

Katalogový list základního modelu č. 1 si můžete stáhnout zde.