Robotizovaná pracoviště pro svařování mohou využívat různé typy robotů (liší se svým dosahem, nosností a přesností). Mohou být vybavena pojezdovou dráhou robota, různými typy a počty robotických polohovadel, různými typy přístupových oken nebo dveří. Vše závisí na max. velikosti svařovaného dílce, jeho hmotností, sériovosti výroby svařenců, složitosti tvaru svařence apod.

Přestože je naše společnost vývojově/výrobní firmou, kdy umíme dodat jak jednoduchá robotizovaná pracoviště, tak také malé výrobní – jednoúčelové linky, připravili jsme pro naše zákazníky pět základních modelů robotizovaných svařovacích pracovišť. Tyto se mohou jen lišit zvoleným typem polohovadla z hlediska jeho nosnosti nebo např. vzdálenosti mezi upínacími deskami jednoosého polohovadla.

Vždy doporučujeme konzultaci nad výběrem vhodného modelu robotizovaného pracoviště. Velmi často se stává, že si zákazník koupí robotizované pracoviště, které je spíše vhodné pro hromadnou výrobu svařenců jednoho typu, než pro svařování různých svařenců v malosériové výrobě, jak tento zákazník potřebuje. Pak se takový uživatel potýká s logistikou a má např. zbytečné prostoje při výměně přechodu z jednoho typu výrobků na jiný typ.


Základní model č. 1

Základní model č. 1

Robot je umístěn mezi dvěma horizontálními polohovadly. Na jednom robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené. Pracoviště je především určeno pro různorodou malosériovou nebo středně výrobu, zpravidla předem sestehovaných svařenců (ovšem …

Základní model č. 2

Základní model č. 2

Robot je umístěn mezi dvěma dvouosými polohovadly. Na jednom robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené. Pracoviště je především určeno pro různorodou malosériovou nebo středně výrobu, zpravidla pro předem sestehované svařence …

Základní model č. 3

Základní model č. 3

Robot je umístěn za jednoosým polohovadlem, které má dvě stanoviště. Stanoviště robota a stanoviště obsluhy. Na stanovišti robota robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené. Po dokončení svařování se obě stanoviště …

Základní model č. 4

Základní model č. 4

Robot je umístěn za dvojicí polohovadel, která jsou umístěná vedle sebe. Každé polohovadlo tvoří jedno stanoviště robotizovaného pracoviště. Na jednom robot provádí svařování, zatím co na druhém obsluha vyjímá z upínacích přípravků svařené dílce a vkládá nesvařené. Po dokončení svařování robot …

Základní model č. 5

Robot je umístěn na pojezdové dráze, zpravidla podél zdi dílny. Před pojezdovou dráhou jsou pak umístěné dvě nebo tři stanoviště, ve kterých jsou jednoosá nebo dvouosá polohovadla. Na jednom stanovišti robot provádí svařování, zatím co na druhém, případně třetím obsluha …