Proč je nutné čistit hořák

Při svařování vzniká rozstřik svarového kovu, který mj. ulpívá ve vnitřním prostoru plynové hubice. Tato je elektricky izolovaná od proudového průvlaku – trysky MIG/MAG svařovacího hořáku, přes který se na svařovací drát přenáší svařovací proud ze svařovacího stroje. Pokud by se elektricky propojila plynová hubice s proudovým průvlakem – tryskou, dojde k nežádoucímu elektrickém zkratu. Zpravidla pak dojde k poškození řídicí jednotky svařovacího stroje, kterou je nutné opravit nebo vyměnit. Proto se musí plynová hubice z vnitřního prostoru pravidelně čistit od rozstřiku svarového kovu. U robotizovaných pracovišť to zajišťují automatické čističky svařovacího hořáku.

Mechanické čističky hořáku

Mechanická čistička robotických svařovacích hořáků

Mechanická čistička robotických svařovacích hořáků

Mechanické čističky hořáku obsahují frézu, která pomocí zdvihového pneumatického motoru vjede do vnitřního prostoru plynové hubice a vyčistí její vnitřní povrch. Mechanické čističky jsou vybavené rovněž nůžkami na drát, pomocí kterých robot provede odstřihnutí konce svařovacího drátu na potřebnou pracovní délku. Dále jsou tyto čističky vybavené postřikovačem separační kapaliny, který ošetří vyčištěnou plynovou hubici speciální kapalinou, která lépe chrání plynovou hubici od ulpívání kuliček rozstřiku svarového kovu.

Výhody

  • Nízká cena čističky,
  • zajištění automatizovaného čištění plynové hubice.

Nevýhody

  • Fréza neumožňuje zajetí a vyčištění celého vnitřního prostoru plynové hubice.
  • Hubici je čas od času nutné dočistit ručně (např. 6x za směnu).

Čistička hořáku JetStream

Čistička JetStream

Čistička JetStream

Druhou možností, jak automaticky čistit robotické svařovací hořáky, je použití čističky JetStream. Tato čistička pracuje na bázi tryskání umělohmotného granulátu, který je stlačeným vzduchem prudce vháněn do vnitřního prostoru plynové hubice. Tato čistička rovněž obsahuje nůžky na odstřihnutí svařovacího drátu a speciálně upravenou nádobku na postřik separační kapaliny. Tato nádobka dokonale utěsní okolní prostor plynové hubice, takže kromě kvalitního ošetření vnitřního prostoru plynové hubice je rozprášená separační kapalina do okolí plynové hubice zachytávána zpět na vnitřní povrch nádobky. Takto zachycená separační kapalina steče zpět dolů do zásobníku na separační kapalinu. Šetří se tak až 80% na spotřebě separační kapaliny.

Výhody

  • Dokonalé vyčištění celého vnitřního prostoru plynové hubice bez dalšího potřebného občasného ručního dočišťování.
  • Úspora nákladů na separační kapalinu.

Nevýhody

  • Oproti mechanické čističce hořáku je čistička JetStrem dražší.

Pozn.: v současné době se nám daří přesvědčovat zákazníky, aby si koupili čističku JetStream, a to z důvodu dokonalého čištění bez nutnosti dodatečného ručního dočisťování. Obsluha na dočistění zapomíná a pak dochází ke zbytečným škodám na svařovacím stroji a prostojům robotizovaného pracoviště. Prodej čističek JetStream u nás tvoří 90% ze všech prodaných automatických čističek.