Nejrozšířenější metodou obloukového svařování je metoda MIG/MAG. Naše společnost dodala více než 100 robotizovaných pracovišť pro tuto metodu, a to jak pro svařování běžných uhlíkových ocelí, tak pro svařování nerezových materiálů, hliníku a jeho slitin, pro navařování tvrdokovem apod.

Nejmodernější svařovací stroje a procesy svařování

K robotizovaným pracovištím nabízíme vždy ty nejlépe vybavené svařovací stroje. Svářečky jsou tedy vybaveny programy pro všechny základní jakosti svařovaných materiálů. Umožňují zkratový, impulsní, sprchový přenos svarového kovu. Samozřejmostí je použití tzv. „studeného svařování“ dvojitým pulsem.

Svařovací stroje jsou plně řízené z programového vybavení svařovacího robota. Můžeme svářečku řídit buď voláním tzv. JOBů (do paměti svářečky uložených svařovacích parametrů) nebo v každém programovém kroku nastavit přímou hodnotu proudu nebo také napětí svařovacího proudu. Programování svařovacích strojů je velmi rychlé a snadné, navíc pro uživatele velmi přátelsky pro snadnou orientaci v menu robota vysoce intuitivní.

Samozřejmostí jsou nové procesy pro vysoko rychlostní svařování, a to jak ve zkratovém režimu svařování, tak také v impulsním režimu svařování. Aktuální informace o posledních novinkách Vám rádi předáme na osobní schůzce.

Robotický svařovací hořák není nutné kalibrovat po výměně jeho krku

Robotický svařovací hořák je vždy vodou chlazený, používáme vysoce výkonné svařovací hořáky s možností jednoduché výměny typu krku svařovacího hořáku. Uchycení krku je provedeno bajonetovým způsobem bez nutnosti provádění kalibrace tzv. TCP bodu po jeho výměně. Svařovací hořák je vždy vybaven kolizním spínačem. Robot dutou paží navíc umožňuje nekonečné otáčení svařovacího hořáku podél své osy. To to je zásadní výhoda při programování především prostorově složitých svařenců. Pokud dojde vlivem kolize k ohnutí nebo poškození krku hořáku, nedoporučujeme jej nijak rovnat. Jen je potřeba krk vyměnit za nový a pokračovat bez dalších problémů ve svařování. Náhradní krk není cenově drahá položka.

Naše firma zásadně nedoporučuje používání automatického kalibrátoru pro automatickou kalibraci TCP bod – tzv. „býčí oko“.

Při větším ohnutí hořáku vlivem kolize může automatickou kalibrací dojít k posunu trajektorií robota a tím k odlišnému výpočtu jeho optimálního pohybu a pak může dojít k další kolizi. Proto je jednodušší vyměnit poškozený krk za nový, bez nutnosti jeho další kalibrace a pak není nutné projíždění všechny trajektorie (pozor – toto je nutné vždy provádět u všech odladěných programů) a provádět drobné úpravy pohybového programu. Navíc automatický kalibrátor „býčí oko“ se cenově pohybuje kolem 4500 EUR. Pokud si místo tohoto kalibrátoru nakoupíte náhradní krky k robotickému svařovacímu hořáku, nebudete muset tyto krky nakupovat min. 4-6 let! Podrobnější technické informace Vám rádi sdělíme na osobní schůzce.


Automatické čističky hořáků

Automatické čističky hořáků

Proč je nutné čistit hořák Při svařování vzniká rozstřik svarového kovu, který mj. ulpívá ve vnitřním prostoru plynové hubice. Tato je elektricky izolovaná od proudového průvlaku – trysky MIG/MAG svařovacího hořáku, přes který se na svařovací drát přenáší svařovací proud …

Vyhledávání svarů

Vyhledávání svarů

K dispozici máme celou řadu možností, jak vyhledat správnou pozici svařování, pokud jsou svařované dílce méně přesné. K dispozici máme jak dotekové vyhledávání referenčních ploch svařenců pomocí doteků konce svařovacího drátu, tak také napěťové vyhledávání místa svařování v průběhu hoření svařovacího oblouku (platí …