Základní myšlenkou naší společnosti je dodávat každé robotizované pracoviště plně funkční. Proto vždy garantujeme dodávku svařovacího pracoviště jako kompletní. Tj. včetně funkční zkoušek na naší dílně, převoz k zákazníkovi, kompletní sestavení a zprovoznění, zaškolení obsluhy a programátorů. Pokud si zákazník u nás objedná upínací přípravky, v ceně přípravků je rovněž naprogramování robota pro svařování upínaných dílců.

Samozřejmostí je podrobný návod v českém jazyce, platné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a násl. předpisů. Nabízíme pomoc při dořešení odsávání zplodin, a dále pak při sestavení analýzy rizik dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a násl. předpisů s následným sestavením místních bezpečnostních předpisů atd.

Zajišťujeme kompletní servis jak celého robotizovaného pracoviště, tak také servis všech komponentů pracoviště. Servis provádějí náš vlastní vyškolený tým. Nabízíme rovněž pravidelné preventivní prohlídky, kontrolu měřicích přístrojů (ampérmetr/voltmetr) na svařovacím stroji. Dále doškolení nových pracovníků a kompletní technickou i technologickou podporu.

Servisní výjezd našich techniků je vždy nejpozději do 48 hodin v pracovních dnech. Ovšem zpravidla servis vyjíždí ihned, pokud nejsou servisní týmy na jiném výjezdu. Za víkendový příplatek umíme přijet rovněž o víkendu. Vše se dá u nás pružně dohodnout.