Manipulace robotem

Manipulace robotem

Pomocí průmyslových robotů lze provádět obsluhu výrobního pásu, ať už v průběhu výrobního procesu, kde robot může manipulovat s polotovary z jednoho výrobního uzlu ke druhému nebo na konci výrobní operace, kde může robot skládat hotové polotovary nebo dílce do připravených krabic, na palety apod.

Celá řada firem dnes používá ve svých výrobních linkách jednoúčelové balicí linky. Použitím průmyslového robota lze dosáhnout vysoké univerzality, při přechodu z jednoho typu výroby na jiný lze u robota pouze modifikovat či vyměnit chapadlo a robot je připraven pro další práci.

Jeden robot pro manipulaci nebo paletizaci může průměrně nahradit od 2 do 12 pracovníků. Návratnost investice do manipulačního robota může být v řadě případů jen otázkou několika měsíců.

Rádi Vás osobně navštívíme k technické konzultaci.