Univerzální WESTAX – je jeden ze tří základních modelů sestavovaných svařovacích automatů modulárního systému WESTAX. Univerzální WESTAX využívá vždy Lineární jednotku WU1 v kombinaci s Rotační jednotkou WU2 nebo Odvalovací jednotkou WU6 pro otáčení se svařencem.

Univerzální WESTAX může být dále vybaven dalšími pohybovými jednotkami. Vertikální jednotkou WU4 pro pohyb svařovacího hořáku nahoru/dolů, Výkyvnou jednotkou WU7 pro natočení svařovacího hořáku do stran.

V současné době vyvíjíme Horizontální jednotku WU8 pro možnosti rovinného navařování ploch. Horizontální jednotka bude obsahovat stůl o velikosti cca 2×1 m, který se bude pohybovat horizontálně pod Lineární jednotkou WU1, která nese jeden nebo dva svařovací hořáky.

Pracovní délka automatu

Délka automatu je dána jednotlivými délkovými moduly, které jsou dlouhé buď 1500 nebo 1800 mm. Automat Univerzální WESTAX může mít také dvě pracovní místa. Může být vybaven např. dvěmi Rotačními jednotkami WU2 pro každé pracovní místo zvlášť. Na jednom obsluha vkládá dílce do upínacích přípravků, na druhém pak automat provádí svařování. Po svaření dílců automat přejede se svařovacím hořákem na druhé prac. místo a provádí dále svařování na již upnutém dílci.

Podpěrné jednotky

Pokud Univerzální WESTAX používá Rotační jednotku WU2, je svařenec uchycen na lícní desku Rotační jednotky WU2 buď pomocí sklíčidla nebo v samostatném upínacím přípravku. Druhý konec svařence je uchycen buď pomocí Podpěrné jednotky MP1 nebo podepřen pomocí jedné nebo dvou Podpěrných lunet MP2.

Řízení pohybu automatu

Veškeré řízení pohybu automatu zajišťuje programovací řídící systém WESTAX CU3. Veškeré pohybové jednotky WU jsou vybaveny krokovacími motory, které zajišťují přesné najetí dané pohybové jednotky na stejné místo. Při dlouhých přejezdech pohybových jednotek mohou být využity mechanické spínače pro signalizaci přesné polohy dané pohybové jednotky. Od tohoto místa pak může pohybová jednotka provést najetí na přesné místo v toleranci až
± 0,2 mm.

Možnosti rozšíření

Model Univerzální WESTAX může být dále doplňován o délkové moduly a o další pohybové jednotky, které nebyly pořízeny v základní sestavě svařovacího automatu.

Základní model automatu Univerzální WESTAX

UWX1

Univerzální WESTAX, jeden délkový modul. Svařovací automat využívá jak Rotační jednotku WU2,
tak také Lineární jednotku WU1, která nese svařovací hořák. Podpěru svařence zajišťuje Podpěrná
jednotka MP1. Může být vybaven Pendlovací hlavou WU3, Vertikální jednotkou WU4 apod.

Další příklad automatu Univerzální WESTAX

UWX2

Univerzální WESTAX, dva délkové moduly. Lineární jednotka může nést až dva svařovací hořáky.

Podpěrné jednotky pro svařence

Základní technické údaje

UWX3

Příklady realizací

  • Svařování tlumičů výfuků nákl. vozidel
  • Výroba hydraulických válců
  • Navařování válců
  • Řezání děr plasmou do trubek