Rotační WESTAX – je jeden ze tří základních modelů sestavovaných svařovacích automatů modulárního systému WESTAX. Základní pohonnou jednotkou je Rotační jednotka WU2 nebo Odvalovací jednotka WU6. Svařovací hořák je zpravidla uchycen v držáku hořáku MP5, který je upnutý na Lineární dráze MP7. Na Lineární dráze může být uchyceno i několik svařovacích hořáků současně.

Na Lineární dráze MP7 může být upnutá také Pendlovací hlava MP3. Svařovací hořák pak může pendlovat buď po lineární druhách nebo po kruhových drahách.

Provedení automatu

Automat Rotační WESTAX je zpravidla dodáván na tzv. kompletním stole, který je tvořený dvěma Dvounohama MP10, Horním rámem MP11, jedním spojovacím nosníkem MP12. Maximální nosnost kompletního stolu je 600 kg.

Délka kompletního stolu

Délka kompletního stolu je daná jednotlivými délkovými moduly po 1,5 nebo 1,8 m, které se montují za sebou.

Podpěrné jednotky

Pokud Rotační WESTAX používá Rotační jednotku WU2, je svařenec uchycen na lícní desku Rotační jednotky WU2 buď pomocí sklíčidla nebo v samostatném upínacím přípravku. Druhý konec svařence je uchycen buď pomocí Podpěrné jednotky MP1 nebo podepřen pomocí jedné nebo dvou Podpěrných lunet MP2.

Řízení pohybu automatu

Veškeré řízení pohybu automatu zajišťuje programovací řídící systém WESTAX CU3. Rotační jednotka WU2 je vybavena krokovým motorem, který umožňuje vysoce přesný opakovaný pohyb. Navíc lze na zadní straně lícní desky umístit mechanické snímače pro přesné zastavování otáčení lícní desky.

Pokud je potřeba programovat otáčení rotační jednotky s vysokou přesností včetně mnoha zastavování otáčení, vrácení pohybů otáčení zpět, může být pro tyto případy Rotační jednotka WU2 vybavena bezvůlovou převodovkou. Tyto případy platí především pro vysoce přesné svařování metodou TIG nebo svařování plasmou.

Možnosti rozšíření

Model Rotační WESTAX může být dále doplněn o Lineární jednotku WU1. Pak z modelu Rotační WESTAX vznikne model Univerzální WESTAX.

Základní model automatu Rotační WESTAX

RWX1

Rotační WESTAX, dva délkové moduly. Může svařovat dvěmi svařovacími hořáky
současně. Podpěru svařence zajišťuje Podpěrná jednotka MP1.Rotační WESTAX může mít
také další modifikace. Může být vybaven Pendlovací hlavou WU3, Vertikální jednotkou WU4 apod.

Podpěrné jednotky pro svařence

Základní technické údaje

RWX3

Příklady realizací

  • Svařování víček hasících přístrojů
  • Svařování tlakových nádob
  • Svařování částí klimatizací pro vozidla MB