Lineární WESTAX – je jeden ze tří základních modelů sestavovaných svařovacích automatů modulárního systému WESTAX. Základní pohonnou jednotkou je Lineární jednotka WU1, která nese jeden, případně dva svařovací hořáky.

Lineární WESTAX může být dále vybaven dalšími pohybovými jednotkami. Vertikální jednotkou WU4 pro pohyb svařovacího hořáku nahoru/dolů, Výkyvnou jednotkou WU7 pro natočení svařovacího hořáku do stran.

Dvě provedení automatu

Automat Lineární WESTAX může mít dvě základní provedení. Lineární dráha MP7 může být uchycena buď na tzv. kompletním stole tvořeným dvěma Dvounohama MP10, Horním rámem MP11, jedním spojovacím nosníkem MP12.

Druhým provedením automatu Lineární WESTAX je uchycení Lineární dráhy MP7 mezi dvěma Stojinami s prismatem MP6, které jsou pak uchyceny do podlahy dílny.

Délka pojezdové dráhy

Max. délka pojezdové dráhy může být až 15 m. Je sestavena z jednotlivých Lineárních drah MP7, které mohou mít délku 1500 nebo 1800 mm. Délku lze pružně prodlužovat dle potřeby technologie svařování.

Řízení pohybu automatu

Veškeré řízení pohybu automatu zajišťuje programovací řídicí systém WESTAX CU3. Lineární jednotka WU1 je vybavena krokovým motorem, který umožňuje vysoce přesný opakovaný pohyb. Navíc lze na Lineární dráze MP7 uchytit celou řadu mechanických snímačů. Lineární jednotka pak umožňuje opakovaně přesně na tento snímač najet a od tohoto bodu na lineární dráze vykonat přesnou instrukci, přesný pohyb. Takto je zajištěna vysoká přesnost pojezdu lineární jednotky na dlouhých drahách.

Možnosti rozšíření

Model Lineární WESTAX může být dále doplněn o Rotační jednotku WU2 nebo Odvalovací jednotku WU7. Pak z modelu Lineární WESTAX vznikne model Univerzální WESTAX.

Základní model automatu Lineární WESTAX

LWX1

Lineární WESTAX na tzv. kompletním stole. Na obrázku je jeden délkový modul, za který lze napojovat další délkové moduly do max. délky cca 15 m.

Další příklad automatu Lineární WESTAX

LWX2

Lineární WESTAX, tři délkové moduly. Lineární dráha MP7 je uchycena na čtyřech Stojinách s prismatem MP6, které jsou namontované na podlahu dílny.

Základní technické údaje

LWX3

Příklady realizací

  • Svařování ramen nákladních vozidel
  • Svařování střech železničních vagónů
  • Pojišťování svarů pro vozy ŠKODA
  • Svařování plášťů hasících přístrojů