Pro lepší orientaci zde uvádíme výběr z některých standardních řešení použití automatů WESTAX v praxi.

Navařování – renovace povrchů dílců

Navařování lze provádět metodou MIG/MAG, FCAW nebo také pomocí plasmy. Vhodným modelem automatu WESTAX je model Univerzální WESTAX.

Automat je vybaven Rotační jednotkou WU2, případně Odvalovací jednotkou WU6, dále pak Lineární jednotkou WU1. Svařovací hořák je pak uchycen ve Vertikální jednotce WU4 s Výkyvnou jednotkou WU7.

Řídicí systém CU3 umožňuje snadné programování celého pohybu svařovacího hořáku vč. polohování svařence v rotační nebo odvalovací jednotce.

Svařování různých obvodových svarů

examples8

Svařovací hořáky lze rozmístit a uchytit k lineární dráze podle potřeby. Na obrázkou je model Rotační WESTAX se dvěmi svařovacími hořáky.

Automaty WESTAX, model Rotační WESTAX, lze svařovat různé obvodové svary. Např. malé tlakové nádoby, trubice – prvky pro klimatizační jednotky, přivařování den ke skruženým plášťům apod.

Automaty mohou být vybaveny jedním nebo více délkovými moduly. Svařovací hořák může být uchycen buď na pevno na stojanu nebo jej lze mechanicky posunovat po lineární dráze. Správnou polohu svařovacího hořáku lze pak zaaretovat pomocí mechanické upínky.

K dispozici máme celou řadu pneumatický sklopných držáků hořáků do pracovní pozice.

Automatizované svařování různých tlakových nádob

examples12

Svařování tlakové nádoby umístěné do odvalovací jednotky WESTAX.

Automat WESTAX – model Univerzální WESTAX může být vybaven až 4 nezávislými osami pohybu. Tato varianta pak umožňuje automatizované svařování sestehovaných tlakových nádob.

Svařování pak probíhá zpravidla metodou MAG. Polohování svařenců může zajišťovat buď rotační jednotka nebo odvalovací jednotka. Svařovací hořák je pak uchycen přes kolizní spínač na tři pohybové jednotky (výkyvná, vertikální a lineární jednotka).

Řezání děr do trubek

Automat WESTAX – model Univerzální WESTAX lze použít pro řezání děr do trubek nebo také řezání úkosů na konci trubek.

Řezání je prováděné zpravidla vzduchovou plasmou. Řízení takového automatu může být vybaveno systémem pro automatické nastavování pracovní výšky řezacího hořáku.

Podélné svařování skružených plášťů

examples4

Svařovací automat Lineární WESTAX bez upínacího přípravku.

Automat WESTAX – model Lineární WESTAX umožňuje svařování různých skružených dílců.

Pro přesné upnutí skruženého dílce pod svařovací hořák dodáváme speciální upínací přípravek s měděnou – vodou chlazenou podložkou. Svařovací hořák je uchycen přes Vertikální jednotku WU4, která sjede se svařovacím hořákem do pracovní polohy, kde automat zahájí svařování.

Svařování dlouhých profilů až do délky 14 metrů

Automat WESTAX – model Lineární WESTAX umožňuje svařování různých podélných svarů, a to buď jedním nebo dvěmi svařovacími hořáky.

Lineární WESTAX se skládá z jednotlivých délkových modulů. Jeden délkový modul je 1,5 m, max. délka pojezdové dráhy je pak kolem 14 m.

Svařování hydraulických válců

examples10

Model Univerzální WESTAX lze výborně využít pro svařování jednotlivých svarů při výrobě hydraulických válců.

Automat WESTAX – model Univerzální WESTAX může být použit při výrobě hydraulických válců.

Jednotlivé součástí budoucího hydraulického válce jsou sestehovány, svařovací automat pak postupně provede jednotlivé svary. Při výrobě např. 300 ks hydraulických válců jednoho typu lze použít také automatizovaný režim svařování, kdy je většina svaru provedena v automatickém režimu práce automatu bez nutnosti zásahu obsluhy při ustavování svařovacího hořáku.