Po dohodě umíme vyvinout a vyrobit kompletní upínací přípravky pro upínání svařenců.

Upínací přípravky mohou být buď velmi jednoduché konstrukce nebo ve standardu „AUTOMOTIVE“ s pneumatickými upínkami se signalizací správného upnutí, s čidly přítomnosti vložených dílců včetně možnosti vizualizace na řídícím systému WESTAX CU3.

Také můžeme nabídnout pouze vývoj upínacích přípravků, kdy naše konstrukční kancelář upínací přípravek vyvine a dodá uživateli výrobní dokumentaci. Ten si pak může upínací přípravek podle této dokumentace vyrobit.