Naše společnost se technologií obloukového svařování a řezání kovů zabývá od roku 1993. Řešili jsme řadu problémů se svařování různých typů základních materiálů (běžné uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliník a jeho slitiny a další) metodami MIG/MAG, TIG, plasmové svařování a řezání.

Dodávky automatizace i robotizace dodáváme vždy s jistotou, že dané řešení splní požadavky zákazníka. V řadě případech dodáváme naše zařízení včetně nastavení technologie svařování, tj. pohybový program a nastavení všech svařovacích – řezacích parametrů pro daný svařenec.

Před samotnou přípravou technické i cenové nabídky se snažíme vždy získat co nejvíce informací o požadavku výroby svařenců.

Rádi Vás osobně navštívíme k technické i technologické konzultaci. Kontaktovat nás můžete také zde …