Řídicí jednotka s PC je umístěna na výkyvném držáku. Druhou částí řízení CU3 je malý elektrický rozváděč.

Řídicí jednotka s PC je umístěna na výkyvném držáku. Druhou částí řízení CU3 je malý elektrický rozváděč.

Všechny modely automatů WESTAX jsou řízeny jednotným řídicím systémem WESTAX, typ CU3. Toto řízení je již 3. generací řídicích systémů WESTAX.

Řídicí systém WESTAX CU3 obsahuje průmyslové PC s barevnou dotekovou obrazovkou. Počítač je v bezventilátorovém provedení s krytím IP54, je odolný vůči prachu. Barevný dotekový displej má garanci funkčnosti 5 mil. dotyků na jedno místo. PC pracuje s operačním systémem MS WIN XP.

Ovládání řízení je velmi snadné. Obsluha přes barevnou dotykovou obrazovku navrhne instrukce pro každou pohybovou jednotku, které následně odladí. Obsluha zařízení pak probíhá pomocí průmyslových tlačítek START/STOP mimo dotykovou obrazovku.

Způsob programování

Obsluha může sestavit velmi mnoho různých programů. Každý program je tvořen datovým souborem pracovní databáze, jeho velikost je podobná se soubory běžného textového editoru (TXT). Kapacita harddisku je min. 40GB, umožňuje uložit až 10.000 programů.

Samotné programování je velmi snadné. Každý program se skládá z programových kroků. Obsluha vytváří jednotlivé programové kroky pomocí vyplňování programovací tabulky. Příklad viz. níže. Každý programový krok je v zásadě instrukce pro každou pohybovou jednotku automatu WESTAX včetně příkazu práce jednotlivých externích zařízení.

Není problém programovat různé pohyby a práci svařovacího automatu. Např. výjezd hořáku z výchozí polohy, zapálení oblouku, stabilizování oblouku, provedení svaru, přejezd na nové místo svařování apod.

Řídicí systém CU3 umožňuje u vybraných svařovacích zařízení řídit také veškeré svařovací parametry, umožňuje řídit a diagnostikovat stav upínacích přípravků, řídit odsávač zplodin apod.

Příklad sestaveného programu

Uveďme si příklad sestavení programu pro přivaření dvou plochých nosníků k trubce. Nosníky jsou předem k trubce přistehovány.
Obsluha postupně vyplňuje předdefinovanou tabulku platnými hodnotami v každém programovém kroku.

Po sestavení každého programového kroku si může sestavenou instrukci prakticky vyzkoušet.
Tlačítkem „KROK ZPĚT“ se může vrátit na začátek kroku a provést jeho programovou modifikaci.

control2