WU7

Výkyvná jednotka – WU7 zavěšená na Vertikální jednotce WU4; obě pak pojíždějí pomocí Lineární jednotky – WU1 po Lineární dráze – MP7.

Výkyvná jednotka – WU7 umožňuje natáčení svařovacího hořáku do stran v rozsahu -45°/0°/+45°, plynulý pohyb s opakovanou přesností do +/- 0,2 mm. Výkyvná jednotka umožňuje také pendlování svařovacího hořáku dle nastaveného programu.

Řízení lineární jednotky je v rámci sestaveného programu. V programu je možné zadat délku ujeté dráhy této pohybové jednotky.

Pohybová jednotka je vybavena také kolizním spínačem pro případ chyby programátora při programování práce automatu.

Zpravidla se Výkyvná jednotka uchycuje na tzv. Vertikální jednotku – WU4, která pak umožňuje pojíždět směrem nahoru/dolů.