WU2

Rotační jednotka – WU2 slouží pro polohování různých svařenců. Max. nosnost je 600 kg pokud je použita podpěrná jednotka. Při vyložení těžiště svařence 500 mm od lícní desky je možné upnout letmo (bez podpěrné jednotky) 30 kg svařenec.

Řízení rotační jednotky je prováděno v rámci sestaveného programu. Na zadní straně lícní desky je koncový spínač pro definici výchozí polohy.

Výchozí poloha však může být posunuta i do jiné pozice dle programu.

Rychlost a vzdálenost otáčení jsou nastavovány pomocí obecné stupnice. Např. rychlost 0,05 až 12,5 ot./min. je definována obecnou stupnicí rychlosti z 0 do 20000 apod.