Lineární jednotka – WU1

Lineární jednotka – WU1 jezdí po Lineární dráze MP7. Je vybavena elektrickým motorem, který umožňuje polohovat svařovací hořák s přesností 0,2 mm. Řízení lineární jednotky je v rámci sestaveného programu. V programu je možné zadat délku ujeté dráhy této pohybové …

Rotační jednotka – WU2

Rotační jednotka – WU2 slouží pro polohování různých svařenců. Max. nosnost je 600 kg pokud je použita podpěrná jednotka. Při vyložení těžiště svařence 500 mm od lícní desky je možné upnout letmo (bez podpěrné jednotky) 30 kg svařenec. Řízení rotační …

Pendlovací hlava – WU3

Pendlovací hlava – WU3 je určena pro pendlovací pohyb svařovacího hořáku. Obsluha může rovněž nastavit výdrž svařovacího hořáku v obou krajních polohách. Vnitřní prostor pendlovací hlavy je možné chladit přiváděným vzduchem. Pendlovací hlava je přizpůsobena k uchycení na Univerzální držák …

Vertikální jednotka – WU4

Vertikální jednotka – WU4 slouží pro elektrické nastavování výšky svařovacího hořáku. Nastavování může být prováděno třemi základními způsoby: nastavení výšky dle programu nastavení pomocí měření napětí na svařovacím oblouku (určeno zejména pro technologie TIG DC a svařování nebo řezání plasmou) …

Odvalovací jednotka – WU6

Odvalovací jednotka – WU6 je určena především pro polohování kruhových nádob, které se mají svařovat. Odvalovací jednotka je používána především pro ty svařence, které nelze jednoduše upnout mezi lícními deskami Rotační jednotky a Podpěrné jednotky. Pohon zajišťuje krokovací motor, který …

Výkyvná jednotka – WU7

Výkyvná jednotka – WU7 umožňuje natáčení svařovacího hořáku do stran v rozsahu -45°/0°/+45°, plynulý pohyb s opakovanou přesností do +/- 0,2 mm. Výkyvná jednotka umožňuje také pendlování svařovacího hořáku dle nastaveného programu. Řízení lineární jednotky je v rámci sestaveného programu. …