MP1

Podpěrná jednotka – MP1 slouží pro uchycení rotačních svařenců spolu s Rotační jednotkou – WU2. Je pružně umístěna na Horním rámu MP11 tzv. kompletního stolu automatu WESTAX.

Podpěrná jednotka může být vybavena klasickou lícní deskou nebo trnem.

Podpěrná jednotka je vybavena mechanickou upínkou s horizontálním pohybem lícní desky cca 50 mm. Tento pohybu může být také prováděn pneumatickým válcem.