MP31

Kompletní kryt – MP31 slouží k celkovému zakrytování svařovacího pracoviště. Kryt má odklápění čelních dveří směrem nahoru. Dveře se otevírají od poloviny krytu.

Kompletní kryt může být vybaven koncovými čidly proti neplánovanému otevření. Dále je kryt vybaven základním panelem obsluhy automatu s tlačítky „PŘÍPRAVA“, „CENTRAL STOP“ a kontrolkami „SVAŘUJE“, „POTVRZENÁ PŘÍPRAVA“.

Kompletní kryt má přípravu pro odsávání celého vnitřního prostoru krytu.