Držák hořáku – MP5

Držák hořáku – MP5 umožňuje upnout a nést jakýkoliv ruční nebo strojní hořák. Umožňuje hrubé nastavení výšky a boční vzdálenosti. Držák hořáku je nesen buď Lineární jednotkou – WU1 nebo může být uchycen na Lineární dráze – MP7 pomocí rychloupínačů. …

Držák rotační jednotky – MP4

Držák rotační jednotky – MP14 je montován na jednu dvounohu. Dvounoha pak pomocí tří nebo čtyř Patek dvounohy – MP13 stojí na podlaze dílny s tím, že na Držák rotační jednotky – MP4 je přichycena Rotační jednotka – WU2.

Dvounoha – MP10

Dvounoha – MP10 je součástí tzv. kompletního stolu WESTAX. Do horního prisma lze upnout jak jeden konce lineární dráhy, tak také Držák hořáku – MP5.

Dvouramenný manipulátor – MP21

Dvouramenný manipulátor – MP21 je určen pro montáž podavače (nebo více podavačů) svařovacího drátu na horní části tohoto dvouramenného manipulátoru. Například pokud má Lineární WESTAX svou lineární dráhu delší než 4 metry a je nutné přivést svařovací hořáky po celé …

Kompletní kryt – MP31

Kompletní kryt – MP31 slouží k celkovému zakrytování svařovacího pracoviště. Kryt má odklápění čelních dveří směrem nahoru. Dveře se otevírají od poloviny krytu. Kompletní kryt může být vybaven koncovými čidly proti neplánovanému otevření. Dále je kryt vybaven základním panelem obsluhy …

Kryt modulu – MP30

Kryt modulu – MP30 slouží pro zakrytování jednoho délkového modulu do Stavitelného rámu – MP11 směrem nahoru až nad Lineární dráhu – MP7. Kryt modulu mechanicky brání záření od svařování, čelní dveře se otevírají nahoru, případně do strany dle potřeby …

Lineární dráha – MP7

Lineární dráha – MP7 je uchycena v horních prismatech Dvounoh – MP10 v rámci tzv. kompletního stolu automatu WESTAX. Nebo může být uchycena v horních prismatech dvou Stojin s prismatem – MP6, které jsou kotveny do podlahy dílny. Délka dráhy …

Nosič kabelu – MP20

Nosič kabelu – MP20 je určen pro uchycení hadic svařovacích hořáků na Lineární jednotce – WU1 tak, aby se tyto hadice příliš nelámaly a byly obloukem přivedeny k držáku hořáku, kde je svařovací hořák upnut. Nosič kabelu umožňuje uchytit hadice …

Patka dvounohy – MP13

Patka dvounohy – MP13 je uchycena ve spodní částí dvounohy, z každé strany dvě. Slouží k podepření dvounohy, aby mohla samostatně dvounoha stát. Např. při aplikaci tvz. Rotačního WESTAX. Pro podepření dvounohy je zapotřebí tří nebo lépe čtyř patek dvounohy.

Podpěrná jednotka – MP1

Podpěrná jednotka – MP1 slouží pro uchycení rotačních svařenců spolu s Rotační jednotkou – WU2. Je pružně umístěna na Horním rámu MP11 tzv. kompletního stolu automatu WESTAX. Podpěrná jednotka může být vybavena klasickou lícní deskou nebo trnem. Podpěrná jednotka je …

Podpěrná luneta – MP2

Podpěrná luneta – MP2 slouží pro podepření oválného svařence při upnutí tohoto svařence na Rotační jednotku – WU2. Podpěrná luneta je stavitelná pro různé průměry trubek od cca 20 mm do 800 mm. Podpěrná luneta je výškově stavitelná. Podpěrná luneta …

Spojovací nosník dvounohy – MP12

Spojovací nosník dvounohy – MP12spojuje dvě Dvounohy – MP10 v dolní části tzv. kompletního stolu automatu WESTAX.  

Stavitelný rám – MP11

Stavitelný rám – MP11 je součástí tzv. kompletního stolu. Je výškově stavitelný. Pomocí jemných dorazů lze tento rám velmi přesně nastavit do roviny např. s lineární dráhou. Stavitelný rám také slouží pro uchycení upínacího přípravku např. pro model svařovacího automatu …

Stojina s prismatem – MP6

Stojina s prismatem – MP6 je kotvena do podlahy dílny a slouží k upnutí Lineární dráhy MP7 na obou jejích koncích. Stojina s prismatem je základem pro lineární dráhu dlouhou až 15 metrů. Jeden délkový modul je 1500 nebo 1800 …