Automaty WESTAX se skládají z modulárních prvků. Modulární prvky se rozlišují na pohybové – pracovní jednotky (označujeme WU z angl. work units), nosné modulární prvky (označujeme MP z angl. modular parts). Automaty WESTAX jsou pak řízeny jednotným programovacím řídicím systémem WESTAX, typ CU3 (z angl. control unit).