Pokud je potřeba svařovat jednoduché svařence ve větším počtu, kde postačí 1 až 3 základní osy volnosti svařovacího hořáku, automaty WESTAX jsou pro tyto aplikace ideální. Automaty WESTAX mohou být rovněž použity jako polohovadla pro svařování pomocí průmyslových robotů.

Lineární WETAX může být použit také při svařování velkých tlakových nádob o hmotnosti několika tun. Pro odvalování oválné nádoby pak slouží odvalovací polohovadla NEW-FIRO typ RN nebo RS, která se vyrábí do nosnosti až 300 tun.

Typické představitele svařenců

  • Tlakové nádoby
  • „I“ nebo „U“ profily svařované dvěmi svařovacími hořáky současně
  • Různé typy obvodových svarů
  • Svařování skružených plášťů, různé roury a trubky
  • Přivařování různých plochých nosníků
  • Navařování kruhových ploch
  • Navařování rovinných ploch
  • Pojišťování svarů po odporovém svařování
  • Řezání děr do trubek plasmou

… a další aplikace …

Příklady modelů Lineární WESTAX

Model LWX-10

examples4

Lienární WESTAX na tzv. kompletním stole. Obsahuje jeden délkový modul. Lineární jednotka jezdí po dráze dlouhé 1800 mm, Vertikální jednotka zajišťuje pojezd svařovacího hořáku nahoru/dolů po dráze 250 mm, Výkyvná jednotka umožňuje nastavit správný sklon svařovacího hořáku.

Model LWX-20

Automat Lineární WESTAX pro svařování podélných svarů dvěmi svařovacími hořáky.

Automat Lineární WESTAX pro svařování podélných svarů dvěmi svařovacími hořáky.

Lineární WESTAX na stojinách s prismatem, které jsou uchyceny pevnostními šrouby k podlaze dílny. Lineární jednotka jezdí po dráze dlouhé 1800 mm a veze dva svařovací hořáky.

Model LWX-30

examples6

Lineární WESTAX se dvěmi stanovišti – pracovními místy. Např. na stanovišti č. 1 obsluha může vkládat dílce do upínacích přípravků, na stanovišti č. 2 pak automat provádí svařování. Po dokončení svařování obsluha vyjme svařené dílce ze stanoviště č. 2 a vloží nové. Na stanovišti č. 1 mezitím automat provádí svařování. Tento model automatu je vhodný pro velkosériovou výrobu.

Model LWX-40

examples7

Lineární WESTAX s dráhou uchycenou na jednotlivých stojinách s prismatem. Max. délka dráhy je 15 metrů. Automat může svařovat až dvěmi svařovacími hořáky současně. Automat může být vybaven mechanickým kopírováním místa svaru.

Příklady modelů Rotační WESTAX

Model RWX-10

examples8

Rotační WESTAX, jeden délkový modul. Na lineární dráze jsou na pojízdných vozících s aretací uchyceny dva svařovací hořáky pro svařování různých kruhových svařenců.

Příklady modelů Univerzální WESTAX

Model UWX-10

examples9

Univerzální WESTAX, čtyř-osý svařovací automat, Rotační jednotka zajišťuje otáčení se svařencem, Lineární jednotka vozí svařovací hořák po lineární dráze dlouhé 1800 mm, Vertikální jednotka zajišťuje zdvih svařovacího hořáku po dráze dlouhé 250 mm, Výkyvná jednotka naklápí svařovací hořák do stran. Automat je vybaven kolizním spínačem.

Model UWX-20

examples10

Univerzální WESTAX, stejný jako model UWX-10, je vybaven dvěmi délkovými moduly. Max. nosnost automatu je 600 kg.

Model UWX-30

 

Univerzální WESTAX pro navařování kruhových dílců i vodorovných ploch.

Univerzální WESTAX pro navařování kruhových dílců i vodorovných ploch.

Univerzální WESTAX určený především pro navařování kruhových i rovinných ploch. Je vybaven dvěma délkovými moduly, každý z nich tvoří jedno pracovní stanoviště obsluhy. První slouží pro svařování kruhových součástí, druhé stanoviště pro svařování rovinných součástí. Na obou stanovištích je možné pracovat střídavě podle potřeby výroby.

Model UWX-40

examples12

Univerzální WESTAX, který využívá 5 nezávislých os. Pátou osou automatu je tzv. Odvalovací jednotka pro odvalování kruhových svařenců do hmotnosti 60 kg. Tento model je určen především pro svařování různých tlakových nádob, které jsou předem sestavené a kde je zapotřebí svařovat podélný (švový) svar a dva kruhové svary (přivaření dvou den).

Model UWX-80

Nosnost odvalovací jednotky může být až 30 tun.

Nosnost odvalovací jednotky může být až 30 tun.

Univerzální WESTAX, který je kobinovaný s odvalovacím polohovadlem o nosnosti od 60 do 6000 kg. Automat je vhodný pro svařování různých tlakových nádob, sil, potrubí apod. Automat může být rovněž vybaven mechanickým stranovým i výškovým kopírováním.