Jsme výrobce svařovacích automatů, robotizovaných pracovišť a svařovacích polohovadel.

Nabízíme všem prodejcům možnost spolupráce při realizaci naší techniky. Všem prodejcům nabízíme bezplatné obchodní školení jejich obchodních zástupců vč. vybavení prodejců potřebným prospektovým materiálem.

Pokud kterýkoliv ze stálých zákazníků daného prodejce projeví zájem o automatizaci nebo robotizaci, provedeme společnou návštěvu tohoto zákazníka. Naše firma pak provede technickou konzultaci, můžeme připravit pro zákazníka různé vzorky. Zpracujeme kompletní nabídku, kopii této nabídky pak pošleme také prodejci.

V případě realizace zařízení vyplatíme prodejci provizi.

Pro bližší informace nás kontaktujte.