Bezpečnost práce obsluhy je klíčové hledisko, které musí splňovat každé automatizované zařízení. Naše společnost sleduje bezpečnostní normy a podmínky pro konstrukci bezpečných zařízení a bezpečnou obsluhu.

Veškeré námi dodávaná zařízení jsou vybavena potřebnými bezpečnostními prvky. Současně řešíme potřebné krytování našich zařízení včetně možnosti odsávání zplodin od svařování nebo řezání kovů.

Svařovací automaty bývají většinou jednoduchá zařízení než-li např. robotizovaná pracoviště, kde jsou nároky na bezpečnost práce mnohem vyšší. V oblasti robotizace naše společnost působí také jako poradní organizace všem uživatelům robotizovaných pracovišť, kteří si nejsou jistí, zda jejich robot je správně zabezpečen.

Více informací o podmínkách zabezpečení automatizovaných a robotizovaných pracovišť naleznete také zde …