Svařovací centrum AWM

Svařovací centrum AWM může svařovat metodami MIG/MAG, TIG, plasmou a pod tavidlem.

Představujeme univerzální svařovací centrum pro obloukové svařování kovů. Svařovací centrum WESTAX je určeno pro svařování různých obvodových i podélných svarů, vnitřních i venkovních.

Svařovací centrum AWM může obsahovat odvalovací jednotku. Svařovací hořák může být naváděn na svar ručně, pomocí dálkového ovládače, pomocí kamery, kdy operátor pozoruje proces svařování přes průmyslovou kameru na displeji řídicí jednotky.

Automat může také pracovat v automatickém režimu práce dle předem nastaveného programu, automat pak provede veškeré svary bez nutnosti zásahu operátora. V průběhu svařování může operátor provádět korekce pohybu svařovacího hořáku dle potřeby.

Automat je vhodný pro svařování např. tlakových nádob, skruží, lubů, podélných svarů apod.

Ke stažení

Základní popis

AWM2

Pohyb jednotlivých os automatu

AWM3Nosný sloup umožňuje pojíždění po pojezdových kolejnicích. Nosný sloup lze navíc otáčet o 90 a 180 st. na otočném ložisku nosného sloupu.

Nosné rameno se pohybuje po nosném sloupu směrem nahoru/dolů, a také směrem vpřed/vzad.

Na konci nosného ramene je umístěna horizontální pohybová jednotka, která nese držák hořáku. Horizontální jednotka umožňuje pojezd svařovacího hořáku vlevo/vpravo po dráze cca 100 mm. Svařovací hořák lze natočit až ve 3 osách do místa svařování, aby bylo dosaženo nejoptimálnější pracovní pozice hořáku.

Nad svařovacím hořákem je umístěna průmyslová kamera, kterou lze natočit do 3 poloh (dvě boční pozice z každé strany hořáku a jedna pozice ze předu hořáku).

Před svařovacím automatem se nachází odvalovací jednotka, která umožňuje otáčet se svařenci.

Základní technické údaje

AWM4AWM5

Změna technických dat vyhrazena!