Námi vyráběná zařízení vždy splňují veškeré normy, nařízení a zákony ohledně bezpečné práce obsluhy. Obsahují vždy nadřazený bezpečnostní řídicí systém, který nejen odpojí veškerá elektrická zařízení v rámci dodaného pracoviště, ale hlídá také přepětí v napájecí elektrické síti, sled fází apod.

Naše zařízení mají vždy platné prohlášení o shodě (CE), lze na ně bez problémů provést tzv. analýzu rizik dle NV č. 378/2001 Sb. a následujících zákonů.

To vše zní jako samozřejmost. Ovšem z důvodu nižší ceny se celá řada dodavatelů průmyslové robotizace a automatizace záměrně otázce bezpečnosti práce vyhýbá a dodává např. robotizovaná pracoviště bez jakéhokoliv oplocení, hlídání vnitřního prostoru polohovadel apod. Pak se však jedná o dodávku neúplných strojních zařízení.

Úzce spolupracujeme se společností SICK Praha, která mj. provádí bezpečnostní audity průmyslových zařízení.

tvurce-bezpecnych-pracovist