Filtrační jednotky mohou být buď mobilní, tedy pro lokální použití na svařovně. Nebo mohou odsávat více svařovacích míst současně, které pak odsává jedna centrální filtrační jednotka.

Lokální filtrační jednotky zpravidla řeší odsávání svařovacího místa pomocí samonosného ramene, případně dvou ramen.

Pokud však je potřeba odsávat více než dvě svařovací místa, je vhodné uvažovat o řešení centrálního odsávání. Ovšem jak centrální odsávání, tak také lokální odsávání zplodin musí být řešeno filtrační jednotkou, která je vybavena systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Pokud je mobilní filtrační jednotka bez tohoto systému, filtrační vložky se velmi rychle zanesou prachem a zařízení přestane odsávat.

Z tohoto důvodu mobilní filtrační jednotky, které nejsou vybavené systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, jsou promarněnou investicí. Jsou to ty filtrační jednotky, které pak stojí v koutě dílny a nikdy se již nebudou používat.