Požáry filtračních jednotek

O požárech filtračních jednotek se všeobecně mlčí. Pravdou ovšem je, že filtrační jednotky s mechanickými filtračními vložkami hoří a způsobují požáry. Je jedno, od kterého výrobce filtrační jednotky jsou.

95% požárů filtračních jednotek je způsobené vhozením nedopalků cigaret především do samonosných ramen. Zbylých 5% požárů způsobuje především vysoce zanedbaná údržba. Pokud se do filtrační jednotky uživatel nepodívá např. ani jednou v průběhu pět let, filtrační vložky mohou být již silně zaolejované vlivem svařování mastných dílců a stoupá riziko jejich zahoření. Při provozu je ve filtrační komoře teplota zpravidla kolem 40-50 ˚C. Pak postačí, když z místa svařování do filtrační jednotky vletí větší horká částice, která se na zaolejovaném povrchu filtrační vložky vznítí.

Z tohoto důvodu je vhodné, aby filtrační jednotky byly umístěné venku, tedy mimo dílnu. Proto je nutné provádět pravidelné preventivní prohlídky filtračních jednotek, a to 1x za rok.

Riziko požáru filtračních jednotek lze eliminovat nejen pravidelnou údržbou, ale také dvěma doplňkovými výbavami filtrační jednotky.

Napylování povrchu filtračních vložek

Zásobník s práškem CaCO3

Zásobník s práškem CaCO3 je umístěn hned vedle filtrační jednotky.

Pro snížení rizika zahoření a prodloužení životnosti filtračních vložek můžeme filtrační jednotky vybavit systémem pro napylování povrchu filtračních vložek inertním práškem CaCO3. Jedná se o malý zásobník s tímto práškem umístěným vedle filtrační jednotky, který je přímo malým potrubím napojený na vstupní potrubí znečištěného vzduchu do filtrační jednotky.

Pravidelným impulsem stlačeného vzduchu, který se tzv. vstřelí do tohoto zásobníku a podtlakem vznikajícím prouděním odsávaného vzduchu, se do znečištěného vzduchu přimíchává prášek CaCO3. Ten spolu se znečištěným vzduchem vlétne do filtrační komory a spolu s prachem ulpí na povrchu filtračních vložek.

Nečistoty, které pak dosednou na takto ošetřený povrch filtrační vložky, pak snadno odpadnou do jímky na prach při jejich čištění impulsem stlačeného vzduchu. A navíc, pokud odsávaným potrubím přiletí horká prachová částice, dosedne do tohoto prášku, inertní prášek CaCO3 ji rychleji ochladí a významně se sníží riziko zahoření.

V současné době dodáváme systém pro napylování povrchu filtračních vložek u 8 případů z 10-ti.

Dvoustupňový hasicí systém

Filtrační jednotka

Filtrační jednotka je vybavena dvoustupňovým hasicím systémem. Vpravo vedle filtrační jednotky jsou vidět láhve se stlačeným dusíkem.

Filtrační jednotka GM může být vybavena rovněž dvoustupňovým hasicím systémem, který výrazně snižuje škody v případě požáru filtračních vložek.

První stupneň obsahuje

  • protipožární klapky na vstupu a výstup z filtrační jednotky
  • teplotní čidla na vstupu a výstupu z filtrační jednotky
  • přívod dusíku z tlakových lahví

Druhý stupeň obsahuje

  • teplotní čidlo instalované uvnitř filtrační komory
  • pyrotechnickou kapsli se dvěma látkami, které vzájemným smícháním vytvoří hustou hasicí pěnu

Pokud zareaguje první stupeň hasicího systému, dojde k okamžitému vypnutí ventilátoru, uzavřou se protipožární klapky, otevře se přívod stlačeného dusíku do prostoru filtrační komory, který vytěsní vzdušný kyslík. Zvukovým signálem, případně GSM modulem informujeme obsluhu, že se ve filtrační jednotce něco děje.

Pokud v průběhu reakce prvního stupně dojde dále k postupnému oteplování vnitřního prostoru filtrační komory, rozstřelí se pyrotechnická kapsle, která pak vytvoří pěnu a zapěnuje celý vnitřní prostor filtrační komory filtrační pěnou.

Těchto hasicích systémů jsme již instalovali mnoho.