Filtrační jednotka GM9V

Filtrační jednotka GM9V zajišťuje centrální odsávání svařovny. Obsahuje 9 filtračních vložek, je v podstatě bezúdržbová. Zákazník pouze pravidelně vysypává nádobu na prach, která je umístěna pod filtrační jednotkou a 1x za rok provede preventivní prohlídku filtračního systému.

Středotlaké filtrační jednotky GM se používají pro filtraci znečištěného vzduchu suchými nečistotami – jemným prachem, který vzniká v různých průmyslových procesech, především při obloukovém svařování kovů.

Ve filtračních jednotkách GM se používají patronové filtrační vložky, které jsou charakteristické velkou filtrační plochou, účinným a efektivním filtračním výkonem, dále pak malými rozměry, dlouhou životností a snadnou údržbou. Tyto filtrační vložky jsou pak vybaveny účinným automatickým čištěním jejich povrchu proudem stlačeného vzduchu.

Podle typu znečištění lze použít různé typy filtračních vložek. Základní typ filtrační vložky má účinnost čištění až 99,998%, která umožňuje vracení vyčištěného vzduchu zpět do prostoru výrobní haly, svařovny. Filtrační jednotka GM může být navíc vybavena o další speciální filtrační moduly, které umožňují čištění vzduchu od plynů (např. při svařování silných nerezových nebo pozinkovaných plechů apod.), nebo o filtrační modul s filtračními vložkami HEPA.

Výkonové řady filtračních jednotek GM

Modulární systém filtračních jednotek GM

Modulární systém filtračních jednotek GM umožňuje zvětšovat celkový sací výkon. Tato filtrační jednotka typu GM23V odsává několik výrobních linek při svařování dílců pro karosérie vozidle HYUNDAI a KIA.

Filtrační jednotky GM jsou pak rozdělené podle počtu filtračních vložek a výkonu ventilátoru do jednotlivých typů, které umožňují dosáhnout max. sacího výkonu od 1.000 do 30.000 m3/hod. Modulární koncepce filtračních jednotek GM umožňuje např. posílení již instalované filtrační jednotky centrálního odsávání podle potřeby a rozšiřování výrobních kapacit uživatele.

Filtrační jednotky GM se vyrábějí v provedení s integrovaným ventilátorem nebo bez ventilátoru, u kterých se pak používá externí ventilátor.

Vertikální uložení filtračních vložek umožňuje vysoce účinné čištění povrchu těchto filtračních vložek, čímž je zvýšená životnost filtračních vložek a snižují se tak provozní náklady filtrační jednotky.

Čištění povrchu filtračních vložek

Povrch filtračních vložek je automaticky čištěn proudem stlačeného vzduchu, který se „vstřelí“ do vnitřního prostoru filtrační vložky. Z povrchu filtru pak odpadnou nanesené nečistoty, které pak spadnou do jímky na prach umístěné pod filtrační komorou. Obsluha pouze tuto jímku pravidelně vysypává.

Proces čištění pak naprogramován pro svou automatickou činnost na ovládacím panelu, který je součástí řízení každé filtrační jednotky GM.

Systém pro automatické čistění povrchu filtračních vložek je natolik účinný, že není nutné žádné další ruční dočišťování filtračních vložek podobně, jak je to potřeba např. u kapsových filtračních vložek.

Filtrační vložky

Filtrační jednotky GM používají karťušové filtrační vložky, které jsou instalované svisle. Výhodou tohoto řešení je téměř žádná jejich údržba a jejich dlouhá životnost.

Karťušová filtrační vložka je bezúdržbová.

Karťušová filtrační vložka je bezúdržbová.

Někteří výrobci filtrační jednotek, které odsávání svařovací dýmy, používají kapsové filtrační vložky. Přestože filtrační jednotky jsou zpravidla vybavené systémem pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek, je nutné tyto filtrační vložky pravidelně ručně dočišťovat. Např. 1x za dva měsíce. Jedná se skutečně o špinavou a nevděčnou práci.

Někteří výrobci filtrační jednotek, které odsávání svařovací dýmy, používají kapsové filtrační vložky. Přestože filtrační jednotky jsou zpravidla vybavené systémem pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek, je nutné tyto filtrační vložky pravidelně ručně dočišťovat. Např. 1x za dva měsíce. Jedná se skutečně o špinavou a nevděčnou práci.

Životnost filtračních vložek u jednotek GM

Životnost filtračních vložek u filtračních jednotek GM se počítá na 2-3 roky podle četnosti používání filtračního systému. Pro instalace TCL systému centrálního odsávání hal je životnost filtračních vložek 4-5 let. Po tuto dobu není nutná žádná velká údržba, 1x ročně je potřeba provést preventivní prohlídku filtrační jednotky, která je časově i finančně nenáročná.