Firma: Mauting Valtice


Popis reference

Jedná se o první generaci svařovacího centra WESTAX typu AWM. Svařovací automat je vybaven pro svařování metodou TIG-DC. Je vybaven sloupem, který pojíždí po pojezdové dráze u odvalovacího polohovadla. Na tomto stroji se svařují sestehované nerezové zásobníky na víno.


Fotogalerie