Firma: PV-CZECH - Frýdlant nad Ostravicí


Popis pracoviště

Společnost PV-CZECH s.r.o. je výrobcem různých tlakových a olejových nádob. Měli jsme připravit robotizované pracoviště, které bude schopno sestehovat speciální ocelové cívky, následně je svařit a pak následně přivařovat držáky ke svařeným cívkám.

Roční produkce cívek je plánovaná na 50 tis. ks.


Popis reference

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěmi svařovacími roboty Motoman s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku uvnitř horního ramene – model MA1400 s řízením DX100. Pracoviště je vybaveno třemi stanovišti. Dvě krajní obsluhuje každý robot samostatně. Na jednom robot provádí přesné sestehování dílců, na druhém pak robot dokončuje přivařování dvou držáků na již svařenou cívku.

Prostřední pracoviště je pak určeno pro společné svařování obou robotů celkem čtyř obvodových svarů. Oba roboti svařují každý z jedné strany současně. Dílce jsou náročné na výrobu – zákazník, který cívky odebírá, má přísné požadavky na pevnost cívek a také jejich opakovanou přesnost tvaru cívek.

Robotizované pracoviště je napojeno na centrální odsávání. Pracoviště splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy platné jak v ČR, tak v EU.


Fotogalerie