Firma: CIE UNITOOLS PRESS - Valašské Meziříčí


Popis pracoviště

Společnost CIE UNITOOLS PRESS je tradičním výrobcem součástí pro automobilový průmysl. Při výrobě dílců firma používá průmyslové roboty běžně.

Na konci roku 2010 jsme dodali robotizované svařovací pracoviště pro odporové svařování dílců právě pro automobilový průmysl.


Popis reference

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěmi stanovišti obsluhy. Každé stanoviště obsahuje pevný stůl – rám pro montáž upínacích přípravků. Byl použit standardní průmyslový robot Motoman typ ES-165D, který nese pneumatické svařovací kleště ARO.

Robotizované pracoviště je rovněž vybaveno frézou čepiček pro automatické broušení elektrod kleští ARO. Roční produkce zahrnuje min. 100 tis. ks levého provedení dílce a 100 tis. ks pravého provedení.

Na tomto robotizovaném pracovišti jsme instalovali zajímavé řešení bezpečnostních pneumatických dveří operátora, které přinášejí nový bezpečnostní standard na námi projektovaných robotizovaných pracovištích. Výhodou je také poměrně nízká pořizovací cena tohoto řešení pro zákazníka.


Fotogalerie