Od roku 1998 jsme realizovali více než 100 různých robotizovaných pracovišť, a to jak na území České i Slovenské republiky, tak také do Ruska. Jedná se především o svařovací zařízení pro metodu MIG/MAG i TIG, ale také různé laserové aplikace (svařování, povrchové kalení a navařování). Soustředíme se hlavně na oblast svařování v malosériové a středně sériové opakované výrobě. Ovšem máme také dodávky do automotive průmyslu, kde se ročně svařují statisíce kusů dílců.


Odporové svařování dílců pro automobilový průmysl

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěmi stanovišti obsluhy. Každé stanoviště obsahuje pevný stůl – rám pro montáž upínacích přípravků. Byl použit standardní průmyslový robot Motoman typ ES-165D, který nese pneumatické svařovací kleště ARO. Robotizované pracoviště je rovněž vybaveno frézou čepiček pro …

Svařování dveřní rámů krbových vložek a dalších součástí

Robotizované pracoviště umožňuje univerzální nasazení pro svařování různých dílců o max. velikosti 1200×800 mm a max. hmotnosti do 45 kg. Svařování zajišťuje robot Motoman typ EA1900N, který je vybaven svařovacím příslušenstvím SKS s řídicí jednotkou Q6p. Každé pracovní okno je …

Svařování podvozků vagónů

Robotizované pracoviště obsahuje dvě stanoviště. Každé je vybaveno horizontálním polohovadlem Motoman WG-3000 s max. nosností 3 tun. Rozteč mezi lícními deskami je 5000 mm, protočný průměr činí 2,8 m. Pracoviště bylo pořízeno pro svařování rámů železničných vagónů jako součást velkého …

Svařování rámů staveb. strojů

Robotizované pracoviště obsahuje dvě stanoviště. Každé stanoviště obsahuje horizontální polohovadlo Motoman typu WG-3000 s max. nosností 3 tuny. Lícní desky polohovadel lze posunovat po společném rámu, rozteč mezi lícními deskami lze nastavit v rozmezí 3-7 metrů indexově po půl metrech. …

Svařování výložníků bagrů

Robotizované pracoviště obsahuje celkem tři stanoviště, kde může robot střídavě provádět svařování. První stanoviště je vybaveno dvou osým polohovadlem Motoman typu WL-500 pro svařování složitějších a menších svařenců. Především se zde svařují hlavice výložníků. Druhé stanoviště robotizovaného pracoviště je vybaveno …

Svařování těžkých svařenců

Robotizované pracoviště obsahuje dvě stanoviště. Jedno stanoviště je vybaveno dvou-osým polohovadlem Motoman typ MT1-5000, které je určeno především pro svařování krytů převodovek. Roční produkce se plánuje na 120 ks, délka svarů na jednom dílci přesahuje 280 m. Druhé stanoviště je …

Upínací přípravky pro pedály

Upínací přípravky jsou rozděleny na levé a pravé provedení a mohou upínat brzdové pedály jak pro manuální převedovku, tak také pro automat. Upínací přípravky pak byly kompletně napojeny na stávající starší robotizovaná pracoviště. Naše společnost pak pomohla také nastavit pohybový …

Svařování krbových vložek

Robotizované pracoviště umožňuje svařování krbových vložek do max. hmotnosti 500 kg. Svařování zajišťuje robot Motoman typ EA1900N, který je vybaven svařovacím příslušenstvím SKS s řídící jednotkou Q6p. Prostor kolem dvou-osého polohovadla je pak zajištěn 3D bezpečnostním skenerem od společnosti SICK. …

Svařování ručních brzd FORD

Ruční brzda se skládá ze čtyř různých dílů, které bylo potřeba dohromady svařit. Navíc dva svary byly pro svařovací hořák poměrně nedostupné. Vyvinuli jsme upínací přípravek, který umožnil posouvat sestehované dílce (stehování robotem) a otáčet dílci pomocí servo pohonu. Robotizované …

Svařování podvozků regálových systémů

Robotizované pracoviště bylo navrženo pro svařování zejména kolových nosníků s max. hmotností do 500 kg (vč. upínacích přípravků). Některé dílce je nutné před svařováním předepnout, vzhledem k tomu, že nelze přesně určit pozici svarů při předepnutí, bylo pracoviště vybaveno novým …

Univerzální pracoviště pro svařování drobných dílců

Robotizované pracoviště bylo navrženo tak, aby bylo možné kdykoliv zahájit velkosériovou svařovací výrobu. Společnost MRB Sazovice se zabývá mj. vysoce kvalitním řezáním kovů včetně tvarových řezů laserem. Často dostává poptávky na kompletní výrobu určitých svařovaných dílců ve velkých sériích. K …

Pracoviště pro spalování hran

Pracoviště je vybaveno dvěmi plynovými konzolami s elektro-uzaviracími ventily. Řezák je od společnosti GCE, typ BIR+. Navíc je pracoviště vybaveno bezdrátovým dálkovým ovládačem pro spouštění řezacího kyslíku po nahřátí materiálu.

Pracoviště pro svařování závitových desek

Robotizované pracoviště svařuje metodou MAG, plným drátem G3Si1 o průměru 0,8 mm. Při nastavování svařovacích parametrů bylo nutné z lázně vyplavit zinek tak, aby nevznikly vady ve svarech – pórování.

Pracoviště pro svařování hliníkových lávek

Robotizované pracoviště bylo původně určeno pro metodu TIG AC/DC. Ovšem nastavení svařovacích parametrů pro hliníkový materiál bylo velmi obtížné a zdlouhavé. Zákazník původně požadoval svary bez černých map kolem svarů, které vznikají právě u metody MIG (základní materiál je slitina …

Svařování dílců pro stavební jeřáby

Pracoviště je určeno pro svařování především výložníků stavebních jeřábů. Dílce jsou dlouhé od 3 do 7 metrů. Proto je jeden robot umístěn na pevném podstavci a druhý robot je vybaven pojezdovou dráhou TRD a umožňuje pojezd robota po dráze dlouhé …

Robotizované pracoviště pro 3 technologie svařování (MIG/MAG, TIG, Laser)

Firma Josef Matušík v Prostřední Bečvě zpracovává plechy. Pro rozšíření svých kapacit si pořídila robotizované svařovací pracoviště pro tři metody svařování: MIG/MAG, TIG a pro svařování laserem. Manuální výměnný systém hořáků/hlav umožňuje snadný přechod z jedné technologie svařování na druhou …

Pracoviště pro svařování ocelového nábytku

Robotizované pracoviště svařuje metodou MAG, plným drátem G3Si1 o průměru 1,0 mm.

Pracoviště pro svařování ocelových palet pro motory

Upínací přípravky si vyrábí ZEMTECH ve své vývojové dílně. Každá paleta se vyrábí pouze jednou a zakázka se již neopakuje. Sériovost se pohybuje od 50 do 600 ks dílců od každého typu palety.

Pracoviště pro svařování dílců pro automobil ŠKODA OCTAVIA

Robotizované pracoviště je kompletně automatické. Obsluha pouze vkládá dílce do upínacích přípravků. Pracoviště kontroluje správnost průvaru každého bodu, správnost upnutí dílců do upínacích přípravků, přítomnost dílců do upínacích přípravků, opotřebování svařovacích čepiček kleští. Pracoviště také provádí automatické frézování čepiček včetně …

Robotizované pracoviště pro svařování 4 typů koloběžek KOSTKA

Robotizované pracoviště pro svařování 4 typů koloběžek KOSTKA

Společnost KOSTKA-kolobka s.r.o. je velkým evropským výrobcem koloběžek. Naše společnost zde realizovala kompletní robotizované svařovací pracoviště vč. inteligentních upínacích přípravků pro svařování 4 typů rámů ocelových koloběžek. Musíme uznat, že tato zakázka byla pro naší společnost z hlediska technologie svařování …

Pracoviště pro spalování hran

Pracoviště je vybaveno dvěmi plynovými konzolami s elektro-uzaviracími ventily. Řezák je od společnosti GCE, typ BIR+. Navíc je pracoviště vybaveno bezdrátovým dálkovým ovládačem pro spouštění řezacího kyslíku po nahřátí materiálu.

Pracoviště pro svařování plášťů průmyslových mikrovlných trub

Nastavení parametrů svařování nebylo lehkou záležitostí. Každý detail robotizovaného pracoviště hrál významnou roli. Ať už to bylo ve věci upínacích přípravků, tak v použití svařovacího zařízení Migatronic. Velký problém u metody TIG v automatizaci hraje vysoko-frekvenční zapalování oblouku, které vždy …

Pracoviště pro MIG-pájení dílců

Pracoviště je vybaveno robotem Motoman, typu UP6, dvoustolovým polohovadlem RM2-250. Svařování je pomocí bronzového drátu pro tzv. MIG-pájení.

Robotizované pracoviště pro 3 laserové aplikace

Robotizované pracoviště je vybaveno nejmodernějšími komponenty jak v oblasti robotiky, tak také v oblasti laserových aplikací. Byla dodána kalicí hlava od společnosti Scansonic typ RLH-A, která umožňuje vysoce přesné kalení pomocí kmitajícího kalicího bodu, který umožňuje proměnlivé nastavení kalicího výkonu …

Robotizované pracoviště pro laserové svařování

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěma stanovišti obsluhy. Každé je osazeno dvouosým svařovacím polohovadlem naší výroby WESTAX typ WXD-25 s max. nosností 250 kg. Dodávali jsme zde světlotěsnou kabinu vč. odsávání a větrání přisáváním čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru celé světlotěsné …

Svařování dílců vozidel ŠKODA metodou MIG/MAG

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěmi stanovišti obsluhy. Každé stanoviště obsahuje horizontální polohovadlo naší výroby s max. nosností 250 kg. Pohyb polohovadel je plně synchronizován s pohyby robota. Pracoviště obsahuje rovněž svařovací příslušenství od společnosti SKS, mechanickou čističku hořáku. Pracoviště je …

Svařování podstavců pod kompresory

Robotizované pracoviště je vybaveno třemi stanovišti obsluhy. Dvě stanoviště jsou vybaveny pevnými stoly. Třetí stanoviště je vybaveno horizontálním polohovadlem naší výroby WESTAX typ WXH o max. nosnosti 1500 kg. Robot Motoman je vybaven pojezdovou dráhou o délce 4000 mm, aby …

Svařování podvozkových rámů sekacích traktorů Husqvarna

Robotizované pracoviště je vybaveno svařovacím robotem Motoman s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku uvnitř horního ramene – model MA1900 s řízením DX100. Pracoviště je vybaveno dvěma stanovišti. Každé stanoviště je vybaveno horizontálním polohovadlem, ve kterém je uchycen rám s upínacími přípravky. …

Svařování železniční techniky robotem Motoman

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěmi stanovišti obsluhy. Každé stanoviště je vybaveno horizontálním polohovadlem o max. nosnosti 1500 kg. Robot Motoman je vybaven pojezdovou dráhou o délce 1200 mm, aby bylo možné svařovat dílce o max. délce 4000 mm. V rámci …

Svařování cívek pro křemíkové vlákno

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěmi svařovacími roboty Motoman s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku uvnitř horního ramene – model MA1400 s řízením DX100. Pracoviště je vybaveno třemi stanovišti. Dvě krajní obsluhuje každý robot samostatně. Na jednom robot provádí přesné sestehování dílců, …