Firma: TRUSS ALUMINIUM COMPANY, Olomouc


Popis pracoviště

Dva svařovací hořáky přivařují k hliníkové trubce dvě patky metodou MIG. Délky trubek od 1000 mm až do 4000 mm. Používají se celkem 4 různé typy patek.

Roční produkce se pohybuje kolem 500 tis. kusů.


Popis reference

Metoda svařování je MIG. Svařování zajišťuje dvojice svařovacích strojů Migatronic typu PI-350 AC/DC-V, které jsou vybaveny podavači studeného drátu Migatronic CWF. Z důvodu malých průměrů trubic jsme upravili rotační jednotku pro rychlý rotační pohyb.

Automat obsahuje dvě rotační jednotky, kterou jsou umístěny proti sobě. Každá rotační jednotka má k dispozici pneumaticky sklopný držák hořáku a ručně sklopný kryt s předním průzorem. Průzor je chráněn svařovacím sklem. Jakmile obsluha postupně upne obě patky na centrální trubku a sklopí druhý ochranný kryt, automat se sám aktivuje a provede svar.

Automat je vybaven plně programovatelným průmyslovým PC s barvenou dotykovou obrazovkou, přes kterou se provádí programování automatu. Řídicí program umožňuje plynule měnit jak rychlost otáčení, tak také svařovací parametry. Rotační svar je rozdělen na celkem 6 úseků, ve kterých se mění s přibývajícím teplem svařovaného hliníku rychlost i výkon svařovacího stroje.


Fotogalerie