Firma: Team Industries - Lipany (SK)


Popis pracoviště

Svařovací automat Lineární WESTAX umožňuje svařování až 12 metrových střech vagonů pomocí dvojice svařovacích hořáků metodou MIG/MAG.

Svařovací hořáky umožňují mechanické kopírování koutového svaru pro 4 základní operace.


Popis reference

Automat obsahuje 14-ti metrovou dráhu sestavenou z 8 délkových modulů. Dráha je uchycena v 9 kusech stojin s prismatem, které jsou uchyceny k podlaze dílny.

Svařování pak probíhá pomocí dvou dvojic svařovacích hořáků. Každá je umístěna na jedné straně dráhy. Svařování pak zajišťují dva svařovací stroje MIGATRONIC typu SIGMA 500.

Svařovací hořáky jsou výškově i stranově naváděny do koutového svaru pomocí vodících koleček. Automat je vybaven dvojicí bezpečnostních skenerů SICK, které hlídají prostor před i za svařovacím automatem, aby nosný portál svařovacích hořáků případně nezranil obsluhu.

Upínací přípravky jsou lemovány bezpečnostní lankovou závorou SICK. Obsluha tak může po celé délce svařovacího automatu nouzově přerušit jeho práce.


Fotogalerie